Softverski kontrolisana z-osa

Kontaktirajte nas

Dostupno za:
SpeedMarker 300
SpeedMarker 700
SpeedMarker 1300 (već uključeno u standardnu konfiguraciju)
ProMarker 300

Sačuvajte vrijeme kada podešavate distance lasera sa softverski kontrolisanom z-osom. Sa softverskim podešavanjem visine možete podesiti Vaš laser za markiranje za različite visine dijela koji se obrađuje. Lasersko fokusiranje će ovako biti uspješno za bilo koju namjenu. Podešavanje može biti direktno kontrolisano u SpeedMark softveru.

Dalje, postoji mogućnost da se proširi laserska radna stanica SpeedMarker 700 i SpeedMarker 1300 sa softverski kontrolisanim x- ili y-osama.