Motorizovano podizanje vrata

za SpeedMarker 700 i 1300

Kontaktirajte nas

Motorizovana vrata na podizanje za Speedmarker 700 i Speedmarker 1300 laserske sisteme čuvaju vrijeme tokom pripreme za posao i osiguravaju visok nivo bezbednosti za operatera. Zahvaljujući integrisanom zaštitnom staklu, možete pratiti komponente koje se markiraju takođe tokom laserskog markiranja.