Izbjegavanje odbacivanja

Projekti graničnog označavanja kojima se označavaju obrisi.

Poseban naglasak serije SpeedMarker je funkcija označavanja obruba kako bi u bilo koje vrijeme projicirala površinu koja će biti označena ili čak i konturu na komponentu, pozicionirati je u stvarnom vremenu i, ako je potrebno, ispraviti klikom miša. To smanjuje broj neuspjelih pokušaja na minimum.


Pogledajte mašine za lasersko obeležavanje SpeedMarker

Isprobajte naše lasere u akciji! Zahtevaj demo odmah
Zahtevaj demo odmah