UniDrive Softver

Konvertuje PDF i DXF fajlove u dokumente koji mogu biti obrađeni od strane lasera

Dostupno za  

Speedy seriju
SP seriju


Konverzija pdf i dxf fajlova

UniDrive softver je program koji konvertuje fajlove kreirane u drugim formatima u „Trotec Spool File“ format; ovo Vam omogućava da koristiteTrotec JobControl® za graviranje i sječenje. Dva različita operativna moda su dostupna: u automatskom modu secijalni direktoriji su praćeni. Ovako snimljeni fajlovi su automatski konvertovani. U ručnom modu, odabirate jedan ili više fajlova, određujete podešavanja, nakon čega konvertovani fajlovi su snimljeni u Trotec "spool" direktorijum.

 

Sledeći formati su podržani:

Postscript formati iz EPS i PS, format za razmjenu podataka PDF, te formati slika - nekompresovani BMP, JPEG, nekompresovani TIFF i dxf tip.

Isprobajte naše lasere u akciji! Zahtevaj demo odmah
Zahtevaj demo odmah