TroCAM CAD/CAM Laser softver

CAD/CAM softversko rješenje za kontrolisanje Vašeg Trotec lasera

Kontaktirajte nas

Dostupno za   

 

Speedy 300          Speedy 300 fiber
Speedy 300 flexx  Speedy 360
Speedy 360 fiber  Speedy 360 flexx
Speedy 400          Speedy 400 fiber
Speedy 400 flexx  SP 500
SP1500                 SP3000

 

Preuzimanje foldera

 


Optimalno opremnjen za bilo koji zadatak: TroCAM

TroCAM je potpuno opremljen, integrisani sistem sa CAD/CAM softverskim rjesenjem za kontrolisanje Trotec lasera. CAD modul TroCAM sadrži funkcionalnosti kao što su linije, svodovi, krugovi i pravougaonici kao i specijalne geometrije kao što su poligoni i elipse. Podrazumijevano, TroCAM ima mogućnost importovanja 3D polilajna, DXF-a i DWG-a. Proširene opcije za montažu, kao što su izmjene, pomjeranje, kopiranje, rotiranje, dupliranje, promjena veličine, proširenje početne tačke itd. Dodatno, funkcionalni dizajn može biti konvertovan u geometrije i obratno.

Prvi izbor profesionalaca

Pored CAD modula, brojne CAM funkcionalnosti će Vas asistirati tako da možete proizvesti optimalne rezulatate za Vaš posao. Korekcija čišćenja i precizno i tačno sječenje, pristup i retrakcija za optimizovanje kvaliteta sječenja i moćne moduli za dodavanje čine TroCAM prvim izborom za poslove sječenja. Izmjenjiva baza podataka sa materijalima osigurava savršen i efikasan rad i omogućava optimizovan radni tok za svaku lasersku operaciju.

 

Kraće vrijeme obrade zahvaljujući modu simulacije

U ovom modu, geometrije mogu biti snimljene ručno ili potpuno automatski. Prazan hod ovako može biti spriječen i sekvence sječenja mogu biti optimizovane. Kao rezultat, značano kraći ciklusi obrade mogu biti postignuti.

TroCAM je kompatibilan sa Speedy i SP serijama.