SpeedMark Vision – Otkrivanje kodova

Pomoću SpeedMark Vision – otkrivanja kodova je moguće pročitati i potvrditi sve uobičajene kodove (npr. data matrix kodove, QR kodove, bar-kodove, i sl.) korišćenjem Vision kamere. Ovo pruža mnoge prednosti, naročito za automatizovanu obradu delova:

  • Jedan scenario je kad se kod koji sadrži informacije o proizvodnji radnih delova primeni na nosač radnih delova. SpeedMark može pročitati ovaj kod i onda pokrenuti potrebni program za obeležavanje da bi automatski obeležio sastavne delove.
  • Druga primena je kad je sastavni deo ili proizvod obeležen data matrix kodom (npr. u medicinskoj tehnologiji (UDI obeležavanje) ili automobilskoj industriji) i onda se sadržaj pročita, potvrdi i – po želji – sačuva na zapisniku.

Više informacija o SpeedMark softveru za obeležavanje

Isprobajte naše lasere u akciji! Zahtevaj demo odmah
Zahtevaj demo odmah