laser labelling software trotec

Softver za lasere

Da bismo osigurali jednostavnu upotrebu Vaše laserske mašine, nudimo Vam širok raspon softvera za lasere: drajver za štampu, pripremu posla, detekciju registracionih oznaka, CAD/CAM podršku i generisanje kodova – ovo su samo neke od mogućnosti koje naš softver nudi.

Pored toga, možete koristiti specijalno razvijene interfejse za slanje fajlova iz Vašeg standardnog grafičkog programa direktno laserskom softveru i pripremati iste za označavanje i graviranje. Ovo mogućava lak nacrtni posao dok osigurava apsolutno precizno lasersko sječenje.

Laserski softver

DirectMark drajver za štampanje

Pomoću DirectMark drajvera za štampač, lasersko markiranje je jednostavno kao štampanje. Markirajte laserski direktno iz Vašeg grafičkog programa… više

JobControl Vision softver

Savršeno sječenje štampanih materijala potpomognuto kamerom i optička detekcija oznaka... više

JobControl® laserski softver

Inovativni laserski softver koji omogućuje maksimalni komfor operatera za pripremu poslova na laseru. Jednostavno je kao štampanje... više

JobControl® Cut

JobControl® Cut je je potpuno integrisani uređivač za obradu i optimizaciju osnovnih geometrijskih rezova u našem laserskom softveru JobControl® preduzeća Trotec... više

Daljinska aplikacija za laser

„Trotec Laser Remote“ omogućava kontrolu Trotec flatbed lasera i povratne informacije u realnom vremenu. Ova aplikacija je dizajnirana da prikuplja informacije o statusu lasera, pauzira i pozicionira poslove lasera ili da pomjera glavu lasera.... više

 

SpeedMark softver za markiranje

Prilagodljivi softver za galvo lasere za markiranje sa generisanjem koda, bazom materijala, menadžmentom korisničkih prava... više

 

SpeedMark Vision pametno podešavanje

Alat za asistirano pozicioniranje uz pomoć kamere za precizno markiranje na industrijskim komponentama.... više

 

SpeedMark Vision – Otkrivanje kodova

Pomoću SpeedMark Vision – otkrivanja kodova je moguće pročitati i potvrditi sve uobičajene kodove (npr. data matrix kodove, QR kodove, bar-kodove, i sl.) korišćenjem Vision kamere.... više

TroCAM

TroCAM je completno opremljeno, integrisano CAD/CAM softversko rješenje koje osigurava preciznu kontrolu Vaše Trotec laserske mašine.... više

 

UniDrive softver

UniDrive softver: konvertuje mnoge postscript formate (EPS, PS, PDF, BMP, JPEG, TIFF) u fajlove koji mogu biti korišćeni laserski... više


Preuzimanje softvera

JobControl® Software Download

Preuzmite nadogradnju laserskog softvera JobControl®!... više

Isprobajte naše lasere u akciji! Zahtevaj demo odmah
Zahtevaj demo odmah