Rješavanje problema

Da li imate problema sa Vašom laserskom mašinom? Pokazujemo Vam različita rješenja za probleme sa laserom, laserskim softverom ili firmverom.

Nemate konekciju između Vašeg računara i lasera?

Putem ova 3 koraka brzo čete ponovo uspostaviti povezanost. [Više informacija]

Vaš laser ne ide do referentne tačke? Ili se uglovi ne pomeraju posle pokretanja?

Osposobite svoj laser da ponovo bude u funkciji putem najnovijeg firmvera. [Više informacija]

Šta treba da uradim ako se prilikom JobControl® na ekranu prikaže poruka o grešci firmvera?

Pokazaćemo Vam kako to možete da rešite. [Više informacija]

Ne mogu preko JobControl-a da pozicioniram aktuelni proces na radnoj ploči. Šta treba da uradim?

Problem možete da rešite tako, što ćete pratiti korake koji su ovde ispod navedeni. [Više informacija]

Isprobajte naše lasere u akciji! Zahtevaj demo odmah
Zahtevaj demo odmah