trotec laser academy training

Najčešće postavljena pitanja o laserskom graviranju

Kupovina laserske mašine

Da li Trotec prodaje i korišćene mašine za lasersku obradu?

Više informacija

Da li mogu da dobijem prezetnaciju na licu mesta/u mojim prostorijama?

Više informacija

Iznajmljivanje, plaćanje u ratama, plaćanje u gotovini itd. Saznajte više o našim mogućnostima plaćanja.

Više informacija

Kako odabrati pravu lasersku mašinu?

Poređenje različitih tipova lasera

Više informacija

Koja je razlika između laserskih plotera i lasera za graviranje?

Više informacija

Održavanje lasera i sigurnost

Koliko su Trotec mašine za lasersku obradu bezbedni?

Više informacija

Koji dogovori o uslugama i proširene garancije su dostupne za Trotec laserske uređaje?

Više informacija

Materijali koje naši laseri mogu gravirati ili rezati

Koje materijale mogu da graviram, sećem i obeležavam pomoću lasera?

Više informacija

Koji materijali nisu pogodni za lasersko sečenje ili graviranje?

Više informacija

Da li Trotec mašina za lasersku obradu može da gravira i obeležava metal?

Više informacija

Da li Trotec laseri mogu da se koriste za obradu metala?

Više informacija

Kako koristiti lasersku mašinu?

Kako funkcioniše laser?

Više informacija

Kako funkcioniše lasersko rezanje

Više informacija

Lasersko markiranje sa Trotec laserskim mašinama

Više informacija