laser application laboratory

Laserska laboratorija za primjenu

Specijaliste za primjenu Trotec laserskih sistema

Trotec vodi globalnu mrežu inžinjera za primjenu koji su eksperti za rukovanje Trotec laserima. Njihovi zadaci uključuju studije izvodljivosti na korisničkim materijalima i podršku prodajnim timovima u demonstracijama i testovima primjene. Određivanje optimalnih laserskih parametara za širok varijabilitet materijala je takođe dio odgovornosti ovog tima. Dodatno, inžinjeri stalno razvijaju nove aplikacije i primjere materijala koje Trotec laserske mašine mogu da koriste.


Demonstracija parametara za laser

Za određivanje optimalnog kvaliteta graviranja ili brzine proizvodnje za pojedinačne materijale (akril, drvo…) izvode se testovi na Trotec laserskoj opremi. Optimalni paramteri su obezbeđeni Trotec-u kroz bazu materijala JobControl softvera. Ova baza je permanentno ažurna i čuva preliminarne testove iz laboratorija za korisnike lasera.


Razvoj laserskih aplikacija

Za prikazivanje varijateta laserskih aplikacija, inžinjeri konstantno rade na izradi novih primjera primjene laserskog softvera. Isti su ponuženi na Trotec web sajtu za preuzimanje – kao inspiracija za pravljenje Vaših spostvenih i za prodaju. Otkrijte raznovrsnost primjene Trotec laserske opreme.

 

Pregled laserskih primjera

 


Performanse testova materijala

Prije kupovine lasera, Trotec inžinjeri kreiraju studije izvodljivosti za korisničke namjene. Ovdje, testovi se izvode na materijalima i isti su prodiskutovani sa korisnicima. Zavisno od kvaliteta i brzine obrade zahtjevane od strane korisnika, potrebno je identifikovati optimalne parametre.

Da li želite ovaj test?

Kontak forma za testiranje materijala

Isprobajte naše lasere u akciji! Zahtevaj demo odmah
Zahtevaj demo odmah