Pokretni izvudni sistem na radnoj glavi

Efikasna ekstrakcija

Izduvavač koji je direktno povezan na lasersku glavu otklanja prašinu i gasove generisane tokom laserske obrade. Pokretni izduvavač je neophodan prilikom graviranja. Prašina je efikasno odstranjena gdje je proizvedena. Ovo poboljšava rezulatate graviranja značajno kada se radi sa drvetom, laminatima ili čak i akrilom.

Takođe tokom sječenja, prenosni izduvavač spriječava akumulaciju generisanih gasova na površini sječenog materijala. Neprijatni dim ostaje okolo sječenja i raspaljivanje na gornjoj strani materijala može biti spriječeno.

Serija SP
Sveobuhvatno rešenje za sečenje materijala velikog formata.

Otkrijte mašinu za lasersko sečenje velikog formata

Questions about features and options?
We're happy to help.

Contact us
Ponosni član troGROUP Logo