automated laser cutter GS12

Laser za sječenje papira GS

Laserski sistem za veliku brzinu sječenja laserom i velike obime papirne pripreme

Individualizovani proizvodi putem laserskog sečenja i graviranja

Dodatna vrednost kod štampanog materijala: Postignite veće profitne marže koristeći lasersku obradu. Bez obzira da li su u pitanju vizit karte, brošure, pakovanja ili etikete - primenom laserskog sečenja ili graviranja povećavate kvalitet i prodajnu cenu ovih proizvoda. Graviranjem logotipa, individualnom izradom imena i izuzetno sofisticiranih oznaka pomoću laserskog sečenja Vi se ističete od konkurencije.

GS1000 - laserska radna stanica za graviranje GS1200 - automatizovani laserski sistem


Proširite opseg Vaših usluga laserom

GS1000 omogućava Vam da kreirate proizvode koje bi bilo nemoguće napraviti bez laserskog sistema. Proširite opseg dodatnih usluga, kao što su precizno sječenje kontura, finih oblika graviranja ili preforacije štampanih materijala. Kratka upotreba ovako postaje visoko produktivna.

Tehnički podaci

Tip lasera: Galvo CO₂ laser
Radna površina: 19.6 x 19.6 inča
Laserska snaga: 100 Watt-i, super-pulsirajući

  • Visoki povrat na inver

GS1200 - vidite kako funkcioniše

Pritisnite dugme "PLAY" i pogledajte video klip


Savršena obrada zahvaljujući registru preciznosti

Registar detekcije markiranja omogućava da štampani papir bude isječen delikatno i izgraviran individualno. Odstupanja u štampanju su detektovana SpeedMark Vision softverom i putanja za sječenje je automatski podešena. Linije za sječenje uvijek savršeno odgovaraju štampanju.