TroCAM CAD/CAM Laser softver

CAD/CAM softversko rješenje za kontrolisanje Vašeg Trotec lasera


Optimalno opremnjen za bilo koji zadatak: TroCAM

TroCAM je potpuno opremljen, integrisani sistem sa CAD/CAM softverskim rjesenjem za kontrolisanje Trotec lasera. CAD modul TroCAM sadrži funkcionalnosti kao što su linije, svodovi, krugovi i pravougaonici kao i specijalne geometrije kao što su poligoni i elipse. Podrazumijevano, TroCAM ima mogućnost importovanja 3D polilajna, DXF-a i DWG-a. Proširene opcije za montažu, kao što su izmjene, pomjeranje, kopiranje, rotiranje, dupliranje, promjena veličine, proširenje početne tačke itd. Dodatno, funkcionalni dizajn može biti konvertovan u geometrije i obratno.

Prvi izbor profesionalaca

Pored CAD modula, brojne CAM funkcionalnosti će Vas asistirati tako da možete proizvesti optimalne rezulatate za Vaš posao. Korekcija čišćenja i precizno i tačno sječenje, pristup i retrakcija za optimizovanje kvaliteta sječenja i moćne moduli za dodavanje čine TroCAM prvim izborom za poslove sječenja. Izmjenjiva baza podataka sa materijalima osigurava savršen i efikasan rad i omogućava optimizovan radni tok za svaku lasersku operaciju.

 

Kraće vrijeme obrade zahvaljujući modu simulacije

U ovom modu, geometrije mogu biti snimljene ručno ili potpuno automatski. Prazan hod ovako može biti spriječen i sekvence sječenja mogu biti optimizovane. Kao rezultat, značano kraći ciklusi obrade mogu biti postignuti.

TroCAM je kompatibilan sa Speedy i SP serijama.

 

Isprobajte naše lasere u akciji! Zahtevaj demo odmah
Zahtevaj demo odmah