Vrata sa širokim otvaranjem

za SpeedMarker 700 i 1300

Dostupno za:

 

Velika zaštitna vrata sa širokim otvaranjem omogućavaju idealni pristup tokom ručnog punjenja. Ova vrata se automatski otvaraju i zatvaraju, i njima takođe može da se upravlja i u automatskom režimu. Uprkos velike površine otvora, u potpunosti je dovoljna standardna visina prostorije od 2,40 metara.

Isprobajte naše lasere u akciji! Zahtevaj demo odmah
Zahtevaj demo odmah