Pokretni izvudni sistem na radnoj glavi

Dostupno za

SP500 - standardno
SP1500 - opcionalno
SP3000 - opcionalno

 

Efikasna ekstrakcija

Izduvavač koji je direktno povezan na lasersku glavu otklanja prašinu i gasove generisane tokom laserske obrade. Pokretni izduvavač je neophodan prilikom graviranja. Prašina je efikasno odstranjena gdje je proizvedena. Ovo poboljšava rezulatate graviranja značajno kada se radi sa drvetom, laminatima ili čak i akrilom.

Takođe tokom sječenja, prenosni izduvavač spriječava akumulaciju generisanih gasova na površini sječenog materijala. Neprijatni dim ostaje okolo sječenja i raspaljivanje na gornjoj strani materijala može biti spriječeno.

Isprobajte naše lasere u akciji! Zahtevaj demo odmah
Zahtevaj demo odmah