Okretna galvo glava

Ova glava koja je montirana na okretnom postolju se može okretati i izuzetno je pogodna za horizontalno ili vertikalno lasersko obeležavanje. Modul se kontroliše pomoću SpeedMarker softvera za beleženje i omogućava promenljivo postavljanje jedinice za beleženje od 0 do 90°. To omogućava jednostavno beleženje kosih delova kao i složenih delova koji se mogu beležiti sa više strana u jednom koraku.

Isprobajte naše lasere u akciji! Zahtevaj demo odmah
Zahtevaj demo odmah