TroCAM

Moduł CAD/CAM steruje pracą lasera Trotec


TroCAM nadaje się do każdego zadania

TroCAM jest w pełni wyposażonym, zintegrowanym oprogramowaniem CAD/CAM do sterowania pracą lasera Trotec. Zostało opracowane z myślą zwiększeniu produktywności i elastyczności oraz osiągnięciu najwyższego poziomu niezawodności. Moduł CAD pakietu TroCAM oferuje kształty proste takie jak linie, łuki, okręgi i prostokąty, jak również złożone, takie jak wieloboki i elipsy. Można do niego standardowo importować linie łamane 3D oraz pliki DXF i DWG. Oferuje liczne funkcje edycyjne, takie jak zmiana punktów startowych, przesunięcia, kopiowanie, obroty, odbicia zwierciadlane, skalowanie i poszerzanie. Funkcje wektorowe można konwertować w kształty, a kształty w wektory.

Pierwszy wybór dla profesjonalistów

Nie tylko moduł CAD, lecz także liczne funkcje CAM pomagają zoptymalizować pracę. Takie funkcje jak kompensacja szczelin cięcia zapewniająca precyzyjne i dokładne cięcie, wprowadzanie i wyprowadzanie wiązki w celu optymalizacji jakości cięcia czy zagnieżdżanie rozbudowane sprawiają, że profesjonaliści wybierają TroCAM. Zindywidualizowana baza danych materiałów zwiększa skuteczność pracy i umożliwia optymalny przepływ pracy dla każdego operatora lasera.

Krótszy cykl produkcyjny dzięki symulacji

W trybie symulacji można sortować geometrie ręcznie lub w pełni automatycznie. W ten sposób można uniknąć pustych przebiegów i zoptymalizować kolejność zadań cięcia. To z kolei znacznie skraca cykl produkcyjny.

Oprogramowanie TroCAM jest kompatybilne z urządzeniami Serii Speedy oraz Serii SP.