SpeedMark Vision – Code Detection

Dzięki SpeedMark Vision – Code Detection można odczytywać i weryfikować wszystkie powszechnie stosowane kody (np. kody DataMatrix, kody QR, kody kreskowe itd.) przy użyciu kamery Vision. Ma to wiele zalet, szczególnie w przypadku zautomatyzowanej obróbki części:

  • W jednym scenariuszu kod z informacjami o znakowaniu elementów obrabianych jest nakładany na przenośnik elementów obrabianych. SpeedMark może odczytać ten kod, a następnie uruchomić niezbędny program znakujący, aby automatycznie znakować komponenty.
  • Drugie zastosowanie polega na tym, że komponent lub produkt jest znakowany kodem DataMatrix (np. w technologii medycznej (znakowanie UDI) lub branży motoryzacyjnej), a następnie treść jest odczytywana, weryfikowania i – w razie potrzeby – zapisywana w pliku dziennika.

Więcej informacji o oprogramowaniu znakującym SpeedMark