Ogniskowanie lasera dla precyzyjnego cięcia i grawerowania

Prawidłowe ustawienie ogniskowej – to znaczy odpowiednia odległość między głowicą lasera, a materiałem do grawerowania - ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia najlepszych wyników obróbki laserowej. Trotec oferuje różne sposoby ogniskowania:

Sonar Technology

Moduł Sonar TechnologyTM współpracuje z czujnikiem ultradźwiękowym, który znajduje się na głowicy laserowej. Czujnik ten umożliwia wykonanie bardzo dokładnego pomiaru odległości z każdej pozycji stołu roboczego. Wystarczy tylko nacisnąć przycisk na klawiaturze i punkt ostrości zostanie automatycznie obliczony na podstawie wybranych soczewek w oprogramowaniu. Następnie stół roboczy automatycznie ustawi się na odpowiedniej pozycji ogniskowanej lasera. Ten sposób ogniskowania nadaje się szczególnie do wszystkich materiałów, które odbijają dźwięk.

Ogniskowanie przy użyciu modułu Sonar TechnologyTM jest łatwym, skutecznym i bardzo precyzyjnym sposobem ogniskowania lasera. Postępowanie patentowe jest w toku.


Autofokus sterowany czujnikami świetlnymi

W przypadku elektro-optycznego autofokusa z boku obudowy wbudowane są zapory świetlne. Jeśli autofokus aktywuje się z poziomu klawiatury, stół roboczy przesuwa się do góry. Unoszenie stołu ustaje, w momencie gdy materiał przedostanie się przez zapory świetlne. Oznacza to zakończenie procesu ogniskowania i możliwości rozpoczęcia obróbki laserowej.

Ogniskowanie przy użyciu zapór świetlnych jest idealne dla płaskich, nieprzezroczystych materiałów, których grubość nie jest znana.


Autofokus z poziomu oprogramowania

Autofokus z poziomu oprogramowania JobControl jest optymalną metodą automatycznej regulacji dokładnej wysokości stołu roboczego. Dzięki dwukierunkowemu połączeniu komputer dokładnie wie, na jakiej wysokości znajduje się stół roboczy. Na podstawie paramentrów wprowadzonych przez użytkownika,dotyczących grubości materiału i rodzaju użyteczj soczewki, oprogramowanie JobControl automatycznie oblicza optymalny punkt ogniskowania. Następnie wystarczy wcisnąć jeden przycisk, aby stół znalazł się we właściwym położeniu.

Ta metoda ogniskowania jest idealna do obróbki materiałów, których grubość jest znana (np. akryl 6 mm).


Przymiar (Focus Tool)

Każdorazowo przymiar jest wstępnie ustawiany na długości ogniskowej odpowiedniej soczewki. Operator po prostu zawiesza przymiar na głowicy laserowej, a następnie ręcznie przemieszcza stół roboczy, aż do momentu, gdy przymiar dotknie powierzchni obrabianego przedmiotu. W tym momencie ogniskowa jest ustawiona prawidłowo. To łatwy i szybki sposób ogniskowania.

Metoda ta jest szczególnie przydatna, gdy pracuje się na wielu różnych materiałach, jeśli ich grubość nie jest znana lub nie może być zmierzona i podczas pracy na przedmiotach cylindrycznych.