Trofee met reliëfgravure

Maak een driedimensionale winnaarstrofee met behulp van Trotec-materialen en 3D-reliëf lasergravure

laser-engraving-relief-trophy
laser-engraving-relief-trophy

Voorbereiding

Required material
Machine used
  • Speedy 360 flexx
  • 80 watts
  • 2" lens
  • Vacuum table with honeycomb cutting table resp. acrylic grid

You can use any other machine of the Speedy Flexx laser engraver series.

Tip

TroGlass Satins and TroGlass Metallic have a very high-end finish

Ballontrofee

ZIP

Download nu

Stap voor stap

Step 1

Step 1: Import design

You can make your own design or import our template and then adapt it to your requirements. We have engraved a recess out of the base plate to hold the TroGlass Metallic ring.

Printer driver settings:

Process mode  Resolution Cut line
Standard 500dpi none
Halftone Other
colour Optimized geometries
Step 2

Step 2: Engraving base plate

Put TroGlass Satin Black on the acrylic grid of your Trotec laser. Engrave and cut the base plate using the parameters below. The parameters can differ depending on the laser machine used and laser power available.

Laser Parameters engraving

Color Process Power (%) Speed (%) ppi/Hz
black Engrave CO2 40 10 500
Passes Air Assist Z-Offset Advanced
1 on 2mm -

Laser Parameters scratching

Color  Process Power (%)  Speed (%)  ppi/Hz
red Cut CO2 8 0.8 5000
Passes Air Assist Z-Offset Advanced
1 on 1 mm  -

Laser Parameters cutting

Color  Process  Power (%)  Speed (%)  ppi/Hz
blue Cut CO2 95 0.8 5000
Passes Air Assist Z-offset Advanced
1 on - -
Step 3

Step 3: Design TroGlass Metallic

Send the job for the TroGlass Metallic ring to the laser using the driver settings below.

Process mode Resolution Cut line Halftone Others
Standard 600dpi none - -
Step 4

Step 4: Engraving TroGlass Metallic

Put the TroGlass Metallic sheet on the acrylic cutting table and engrave the job using the parameters below:

Laser Parameters engraving

Color Process Power (%)
Speed (%)
ppi/Hz 
black Engrave CO2 16 20 600
Passes Air Assist Z-Offset Advanced
1 on 1 mm -

Laser Parameters cutting

Color Process Power (%) Speed (%) ppi/Hz
Red Cut Co2 50 0.2 5000
Passes Air Assist Z-Offset Advanced
1 on - -

Tip: We used the JobControl® parameters for TroGlass optimized for quality.

Step 5

Step 5: Design relief engraving

Finally, send the files for 3-dimensional wood engravings and the other wooden parts to the laser:

Process mode Resolution Cut line Halftone Others
Standard 500dpi None - -
Step 6

Step 6: Laser process relief engraving

Laser Parameters engraving

Color Process Power (%) Speed (%) ppi/Hz
Black Engrave CO2 100 30 500
Passes Air Assist Z-Offset Advanced
3 (!!) On - -

Laser Parameters cutting

Color Process Power (%) Speed (%) ppi / Hz
Red Cut CO2 100 1 1000
Passes Air Assist Z-Offset Advanced
1 On - -

Tip:
When engraving deeply into wood, it can be helpful to cut the job first and engrave the job afterwards.

Step 7

Step 7: Cleaning and assembling

Clean the two acrylic pieces with a damp cloth. The wood relief engraving can be cleaned best with some water and a tooth brush. Here you can find tips for correct cleaning.

Put the acrylic glue on the engraved ring of the base plate and position the TroGlass Metallic ring on it. Press down firmly and allow the glue to cure.
Put double-sided adhesive tape or dots where the wooden relief shall be positioned and fix it.

Take the wooden spacer and apply double-sided adhesive tape on both sides. Position it on the left and the right of the black base plate. Make sure to have a rectangular contact surface so that the trophy stands upright.

Finally, fix the lettering "winner" and the corresponding back on the spacers to complete this elegant trophy.

Voorbereiding

Gebruikte machine
  • Speedy 360 flexx
  • 80 Watt
  • 2" lens
  • Vacuümtafel met honingraat snijtafel resp. acrylaat rooster

U kunt elke machine uit de Speedy Flexx lasergraveer serie gebruiken.

Tip

TroGlass Satins en TroGlass Metallic hebben een zeer hoogwaardige afwerking.

Ballontrofee

ZIP

Download nu

Stap voor stap

Step 1

Stap 1: Importeer het ontwerp

U kunt een eigen ontwerp maken, maar u zich het ook makkelijker maken door te kiezen voor een sjabloon van ons en deze vervolgens aanpassen naar uw wensen. De uitsparing die wij uit de voetplaat hebben gegraveerd, hebben we gedaan om de metalen ring van de TroGlass vast te houden. De instellingen van het printerstuurproggramma zijn als volgt:

Printer driver settings:

Bewerkingsmodus  Resolutie Snijlijn
Standaard 500dpi geen
Halftone Anders
kleur Optimized geometries
Step 2

Stap 2: Basisplaat graveren

Plaats een TroGlass Satin zwart plaat op het acrylrooster van uw Trotec lasermachine. Graveer en snij de basisplaat met behulp van de onderstaande instellingen. Houd u er rekening mee dat de parameters kunnen verschillen afhankelijk van het gebruikte lasersysteem en beschikbare laservermogen.

Laserinstellingen graveren

Kleur Bewerking Vermogen (%) Snelheid (%) ppi/Hz
zwart Graveren CO2 40 10 500
Passes Air Assist Z-Offset Advanced
1 on 2mm -

Laserinstellingen polijsten

Kleur  Bewerking Vermogen (%)  Snelheid (%)  ppi/Hz
rood Snijden CO2 8 0.8 5000
Passages Air Assist Z-Offset Advanced
1 aan 1 mm  -

Laserinstellingen snijden

Kleur  Bewerking Vermogen (%)  Snelheid (%)  ppi/Hz
blauw Snijden CO2 95 0.8 5000
Passages Air Assist Z-offset Advanced
1 aan - -
Step 3

Stap 3: Ontwerp TroGlass Metallic

Verzend de opdracht voor de TroGlass Metallic-ring naar de lasermachine met behulp van de onderstaande instellingen.

Bewerkingsmodus Resolutie Snijlijn Halftone Others
Standaard 600dpi geen - -
Step 4

Stap 4: Graveren TroGlass Metallic

Plaats het metalen plaatje van uw TroGlass Metallic op de snijtafel van acryl en graveer de taak met behulp van de onderstaande instellingen.

Laserinstellingen graveren

Kleur Bewerking Vermogen (%)
Snelheid (%)
ppi/Hz 
zwart Graveren CO2 16 20 600
Passages Air Assist Z-Offset Advanced
1 aan 1 mm -

Laserinstellingen snijden

Kleur Bewerking Vermogen
(%)
Snelheid
(%)
ppi/Hz
Rood SnijdenCo2 50 0.2 5000
Passes Air Assist Z-Offset Advanced
1 on - -

Tip: We hebben de JobControl® parameters voor TroGlass gebruikt, optimized for quality.

Step 5

Stap 5: Ontwerp reliëfgraveren

Stuurt u de bestanden voor driedimensionale houtgravures en andere houtdelen naar de lasermachine toe met behulp van deze instellingen.

Bewerkingsmodus Resolutie Snijlijn Halftone Others
Standaard 500dpi Geen - -
Step 6

Stap 6: Laserbewerking reliëf graveren

Laserinstellingen graveren

Kleur Bewerking Vermogen (%) Snelheid (%) ppi/Hz
Zwart Graveren CO2 100 30 500
Passages Air Assist Z-Offset Advanced
3 (!!) Aan - -

Laserinstellingen snijden

Kleur Bewerking Vermogen (%) Snelheid
(%)
ppi / Hz
Rood SnijdenCO2 100 1 1000
Passages Air Assist Z-Offset Advanced
1 Aan - -

Tip:
wanneer u wilt diepgraveren in hout kan het nuttig zijn om eerst de contouren uit te snijden om vervolgens pas te graveren.

Step 7

Stap 7: Schoonmaken en monteren

Reinig de twee acrylstukken met een vochtige doek. De houtgravure kan het best worden gereinigd met wat water en een tandenborstel. Wij geven u graag wat tips voor een goede reiniging.

Plaats de acryllijm op de gegraveerde ring van de basisplaat en plaats de TroGlass metallic ring erop. Druk stevig aan en laat de lijm uitharden. Breng dubbelzijdig plakband of -stippen aan waar het houten reliëf moet worden geplaatst en bevestig het.

Neem het houten afstandsstuk en breng aan beide zijden dubbelzijdig plakband aan: plaats deze links en rechts van de zwarte grondplaat. Zorg voor een rechthoekig contactoppervlak zodat de trofee rechtop staat.

Bevestig ten slotte de belettering "winnaar" en de bijbehorende achterkant op de spacers (afstandhouders) om deze elegante trofee te voltooien.

Inspiratie

Combineert u andere soorten massief hout en TroGlass-materialen om de trofee aan te passen aan de eisen van uw klanten.

Speedy serie
De ideale laser graveermachine en lasersnijder voor personalisatie.

Ontdek laser graveermachines en lasersnijders

Vragen over toepassingen of instellingen?
Wij adviseren u graag van A tot Z, ofwel van Air Assist tot Z-offset.

Meer informatie aanvragen.

Trots lid van troGROUP Logo