Een firmware foutmelding verschijnt in JobControl

Wat kan ik doen om dit probleem op te lossen?

In plaats van de lasertaak, verschijnt er een foutmelding

Als er een storing optreedt, verschijnt er een firmware foutmelding op het scherm. Om het probleem te identificeren volg deze stappen:
  1. Noteer de foutcode en de omschrijving.
  2. Schaken de machine uit en zet hem daarna weer aan. 
  3. Herhaal de laatste actie waarbij de foutmelding verscheen. 

De fout treedt niet meer op:

Als de fout niet meer optreedt, kunt u weer normaal verder werken.

De fout treedt opnieuw op:

Creëer een service file. Stuur deze met de foutcode en een korte omschrijving hoe de fout is opgetreden en stuur deze naar

Ontvang persoonlijke ondersteuning van onze laserexperts.

Neem contact met ons op