--------------------------

Een firmware foutmelding verschijnt in JobControl

Wat kan ik doen om dit probleem op te lossen?

Als er een storing optreedt in JobControl® verschijnt er een firmware foutmelding op het scherm. Hier is een aantal stappen om dit probleem op te lossen.

  • In plaats van de lasertaak, verschijnt er een foutmelding
  • Een foutmelding verschijnt tijdens de lasertaak

In plaats van de lasertaak, verschijnt er een foutmelding

Als er een storing optreedt, verschijnt er een firmware foutmelding op het scherm. Om het probleem te identificeren volg deze stappen:

  1. Noteer de foutcode en de omschrijving.
  2. Schaken de machine uit en zet hem daarna weer aan. 
  3. Herhaal de laatste actie waarbij de foutmelding verscheen. 

De fout treedt niet meer op:

Als de fout niet meer optreedt, kunt u weer normaal verder werken.

De fout treedt opnieuw op:

Creëer een service file. Stuur deze met de foutcode en een korte omschrijving hoe de fout is opgetreden en stuur deze naar support@troteclaser.nl

Tijdens de lasertaak verschijnt een foutmelding

Als er een foutmelding optreedt tijdens de lasertaak, volg dan deze stappen om de oorzaak van het probleem te achterhalen: 
Test een reeds uitgevoerde taak waarin geen fouten optraden.

Geen van de lasertaken werkt:

Als geen van de lasertaken meer werkt, ligt de fout waarschijnlijk in de hardware van de machine. Neem dan contact op met de technische dienst van Trotec. 

Individuele lasertaken werken niet:

Als de voorgaande taak uitgevoerd is zonder problemen en alleen de laatste taak geeft problemen, dan ligt de oorzaak van het probleem waarschijnlijk in het grafische bestand, de instellingen (formaat, kleurselectie) of het onjuist doorsturen van de taak naar JobControl®. Noteer de foutcode, creëer een service file en neem contact op met de technische dienst.

Ontvang persoonlijke ondersteuning van onze laserexperts.

Technische ondersteuning
Trots lid van troGROUP Logo