Trotec veiligheidssysteem

van SP lasersnijmachine

Tijdens de ontwikkeling van de SP3000- en de SP2000-lasersnijmachine, hebben Trotec ingenieurs naast de laserveiligheid speciaal aandacht besteed aan mechanische veiligheid. De SP3000- en de SP2000 lasersnijder voldoen aan alle relevante standaarden en garanderen veilig werken.

Laserklasse 2 voor 24 uur per dag productie

De systemen van de SP-serie zijn gecertificeerd als laserklasse 2. Het pad van de laserstraal is volledig ingekapseld en verlaat de werkkop die is uitgerust met een actief laserdeflectiescherm.

Daarom zijn geen structurele maatregelen met beschermende muren of speciale laserveiligheidstrainingen nodig voor uw medewerkers.

Vrije toegang terwijl u aan het lasersnijden bent met de laser machine

Maximale bescherming van de gebruiker is een prioriteit bij Trotec. Een bewegend lichtschermsysteem en de op de bewegende X-assen gemonteerde veiligheidsbumpers creëren een beschermde zone. Zodra de gebruiker in deze beschermde zone binnengaat, stopt de laser machine onmiddellijk. Zo is vrije toegang tot het werkgebied mogelijk terwijl de laser machine snijdt.

Dit biedt uw medewerkers veiligheid met te allen tijde veilige toegang tot het volledige werkgebied. Een speciale eigenschap: als de beschermde zone wordt uitgeschakeld en de bewerking dus wordt onderbroken, kan met de functie 'Hervatten' op een later moment naadloos worden doorgegaan met de bewerking.

Voldoet aan de standaarden

Alle Trotec lasersystemen voldoen aan de CE-standaarden en de essentiële vereisten op het gebied van veiligheid en gezondheid uit de EC-machinerichtlijn 2006/42/EC.

Andere richtlijnen en regels zijn ook van toepassing op het product:

  • 2006/95/EC Laagspanningsrichtlijn
  • 2004/108/EC EMC-richtlijn

Toegepaste geharmoniseerde normen:

  • EN ISO12100 Machineveiligheid
  • EN 60335-1/2007 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen
  • EN 55014-1/2006, EN 55014-2/1997 Elektromagnetische compatibiliteit
  • EN 60204-1 Machineveiligheid elektrische apparatuur
  • EN 60825-1/2007, EN 60825-4/2006 and EN 60825-14/2006 Veiligheid van laserapparatuur
  • EN 55022/2008, EN 55024/2003 Elektromagnetische compatibiliteit

CE-compatibiliteitsverklaringen kunnen op verzoek worden geleverd.