Automatisch focussen

Focusmodi voor nauwkeurig lasergraveren en -snijden

De juiste instelling van de focus - dat wil zeggen de juiste afstand tussen de laserkop en het materiaal dat gegraveerd moet worden - is cruciaal voor het beste resultaat. Trotec biedt verschillende focusmethodes:

Sonar-technologie™

De gepatenteerde Sonar-technologie™ is de eenvoudigste manier om digitaal te focussen op het werkstukoppervlak met een lasergraveerapparaat. Het bepaalt de afstand uitermate nauwkeurig en efficiënt op elke positie op de werktafel. Na een druk op een knop detecteert de ultrasonische sensor op de laserkop het werkstukoppervlak. Het focuspunt wordt dus automatisch gedetecteerd en de werktafel verplaatst zich dan automatisch naar de juiste focuspositie.


Lichtbalk focus

Deze focusmethode is gebaseerd op sensoren (lichtbalken), welke geïnstalleerd zijn in de behuizing. De tafel beweegt automatisch omhoog als de focusmethode aangevinkt is op het keyboard van het lasersysteem. De opwaartse beweging stopt zodra het materiaal de lichtbalken heeft gepasseerd. Het juiste focuspunt wordt berekend en u kunt het laserproces starten.

De lichtbalkfocus is ideaal voor vlakke ondoorzichtige materialen waarbij de materiaaldikte onbekend is.


Software Focus

Het optimale focuspunt wordt berekend in de JobControl Software. In de software geeft u de materiaaldikte en de te gebruiken lens in. Dankzij de bi-directionele verbinding weet de computer altijd exact op welke hoogte de werktafel gepositioneerd is. Op basis van de informatie die u heeft ingegeven in de software beweegt de tafel in de juiste positie met slechts één druk op de knop.

Deze focusmethode is ideaal voor het bewerken van materialen waarvan de materiaaldikte bekend is (bijvoorbeeld acrylaat van 6 mm).


Focus Tool

Elke focus tool is vooraf ingesteld op de focuslengte van de lens en is gecodeerd met een kleur. De gebruiker kan de focus tool aan de laserkop hanegn, vervolgens beweegt u de werktafel handmatig tot de oppervlakte van het werkstuk dat gegraveerd moet worden de focus tool raakt. Dan is het juiste focuspunt bereikt. Deze focusmethode is snel en flexibel.

Deze methode is met name geschikt wanneer u werkt met veel verschillende materialen, als de materiaaldikte onbekend is of niet gemeten kan worden en voor ronde objecten.