Upgrade uw Trotec lasermachine met nieuwe accessoires. Focuslenzen, werktafels, rondgraveermodules en nog veel meer. Op de informatiepagina's kunt u zien of de accessoires zijn ingebouwd of verkrijgbaar zijn als optionele upgrades.