Focuslenzen voor Trotec lasermachines.

De juiste lens voor perfecte resultaten.

Topresultaten bij het lasergraveren of lasersnijden worden behaald door verschillende lenzen te gebruiken. Dit werkt op dezelfde manier als voor een camera die gebruik maakt van verschillende lenzen voor close-ups en breedhoekfoto's. De verschillende lenzen verschillen telkens door hun brandpuntafstanden. De brandpuntafstand wordt aangeduid in inches. Dit is de afstand van de lens tot de focus. De focus is dan weer de kleinste straaldiameter (voor en achter de focus wordt de straal weer breder). Een kleine straaldiameter betekent een grote vermogensdichtheid (= intensiteit), een zgn. 'agressieve' straal. Een brandpuntafstand van 2 inch, bijvoorbeeld, betekent dat de maximumintensiteit bereikt wordt als het werkstukoppervlak dat u moet lasergraveren en lasersnijden 2 inch (= 5,08 cm) onder de lens gepositioneerd is.

Hoe kiest men de juiste focuslens?

De lenskeuze hangt af van een aantal factoren: laservermogen, materiaaltype, gedetailleerdheid en resolutie van de afbeelding (dpi), dikte van het materiaal. Volgende vuistregel kan worden toegepast: hoe groter de gedetailleerdheid van de afbeelding, hoe korter de brandpuntafstand tijdens het lasergraveren. Hoe dikker het materiaal tijdens het lasersnijden, hoe groter de focuslengte.

Volgende lenzen zijn verkrijgbaar voor Trotec Speedy-lasersystemen:

(⚪ = optional, ⚫ = standard)

Lens 100 100 fiber 100 flexx 300 300 fiber 300 flex 360 360 fiber 360 flex 400 400 flex 500 1500 3000 R400 R500
1.5 inch CO2
2.0 inch CO2
2.0 inch CO2
clearance lense
2.5 inch CO2
2.5 inch CO2
clearance lens
2.85 inch flexx
3.2 inch fiber
3.75 inch CO2
4.0 inch CO2
5.0 inch CO2
5.0 inch fiber
7.5 inch CO2
Op haar beurt geeft de focusdiepte (focustolerantie) aan in welk gebied de laserstraal optimaal gefocust is. Hoe langer de brandpuntafstand, hoe langer de focusdiepte. Dit betekent dat de focusdiepte van een 5 inch-lens ongeveer twee keer zo lang zal zijn als voor een 2,5 inch-lens. Daarom zal de snijrand van dikkere materialen rechter zijn met een 5 inch-lens dan met een 2,5 inch-lens. Tegelijk zal de diameter van de laserstraal groter zijn naarmate de brandpuntafstand langer is (voor een 5,0 inch-lens ongeveer twee keer zo groot als voor een 2,5 inch-lens). Daarom zal de energie van de laser (wattage) verdeeld worden over een breder oppervlak. Als gevolg hiervan zal er minder vermogen (hier in de vorm van warmte) per oppervlakte worden aangebracht. Het gebruik van een lens met een grotere brandpuntafstand kan daarom voordelig zijn voor materiaal dat gevoelig reageert op warmte (bijv. laminaat). De grotere focusdiameter betekent een grotere lijndikte. Vullijnen kunnen daarom over een grotere afstand en dus sneller lasergesneden worden. De volgende tabel geeft u een algemeen overzicht van de verschillende toepassingsgebieden. U moet deze informatie wel aanpassen aan uw eigen specifieke toepassing.
1,5 inch CO2 Afbeeldingen met fijne details, (resolutie > 500 dpi), rubberen stempels met dunne letters Lager laservermogen, dun materiaal (bijv. papier), acrylaat < 6 mm, hout van gemiddelde hardheid < 8 mm.
2,0 inch CO2 Afbeeldingen met gemiddelde details en resolutie (resolutie 500 dpi; met gereduceerde resolutie tot 100 dpi), standaard lasergraveren Gemiddeld laservermogen, acrylaat < 8 mm, hout van gemiddelde hardheid < 12 mm.
2,0 inch CO2 clearance lens Wordt vooral gebruikt om te lasersnijden. Zie 2,0 inch-lens. Vergroot de afstand tussen de laserkop en het materiaal. Is vooral nuttig als de vergrote afstand nodig is omwille van het materiaal en de afbeelding.
2,5 inch CO2 Afbeeldingen met geringe details, lage resolutie (< 500 dpi). Lasergraveren op warmtegevoelige materialen (bijv. laminaat) als grote oppervlakken volledig verwijderd moeten worden. Hoog laservermogen, acrylaat
2,5 inch CO2 clearance lens Exclusief gebruikt om te lasersnijden. Zie 2,5 inch-lens.
Vergroot de afstand tussen de laserkop en het materiaal. Is vooral nuttig als de vergrote afstand nodig is omwille van het materiaal en de afbeelding.
2,85 inch flexx

Standaardlens voor Speedy 300 flexx. Is transmissief voor zowel CO2-lasers als fiberlasers. Beide laserbronnen kunnen worden gebruikt zonder de lens te veranderen.
Andere kenmerken als 2,5 inch CO2-lens of 3,2 inch-fiberlens

Eigenschappen als 2,5 inch CO2-lens of 3,2 inch-fiberlens
3,2 inch fiber Standaardlens voor fiberlasers met zeer kleine focusdiameter. Afbeeldingen met fijne details (resolutie > 500 dpi)  
3,75 inch CO2 rond-graveren Speciale lens voor Speedy 500 rondgraveermodule. Lasergraveren van ronde voorwerpen van kleiner dan 50 mm mogelijk Deze lens wordt niet voor lasersnijden gebruikt
4,0 inch CO2 Lasergraveren van hout, lasergraveren van afbeeldingen met geringe details met hoog laservermogen Schuimrubber
5,0 inch CO2 Wordt niet voor lasergraveren gebruikt Hoog laservermogen, acrylaat < 25 mm, hout van gemiddelde hardheid < 20 mm Betere kwaliteit van de randen tijdens het lasersnijden dan voor lagere brandpuntafstanden
5,0 inch fiber Lens voor fiberlasers om materialen te lasergraveren die niet volledig vlak zijn. De grotere brandpuntafstand leidt tot een grotere tolerantie tijdens het focussen.  
7,5 inch CO2(voor SP1500) Wordt niet voor lasergraveren gebruikt Hoog laservermogen, acrylaat < 40 mm, Betere kwaliteit van de randen tijdens het lasersnijden dan voor lagere brandpuntafstanden
Lens Toepassingsgebied lasergraveren / markeren Toepassingsgebied lasersnijden

Speedy serie
Ideaal om uw bedrijf te starten of om uw productiecapaciteit te vergroten.

Ontdek laser graveermachines en lasersnijders

Want individuele behoeften 
vereisen individueel advies.
We geven u gratis advies.

Vraag nu meer informatie aan.

Trots lid van troGROUP Logo