laser marking software

Hoe creëert u een basisscript

Basisscript voor de SpeedMarker

De markeersoftware van SpeedMark wordt standaard geleverd bij onze SpeedMarker lasermachines. De software is zo ontwikkeld om geautomatiseerde markeerprocessen te ondersteunen. Ook biedt de software programmamodules voor typische markeertaken aan. De markeersoftware van SpeedMark is ontworpen voor eenvoudige personalisatie, waardoor gebruikers klantspecifieke basisscripten kunnen maken met behulp van grafische workflow. Met behulp van macro´s kan de markeersoftware worden aangepast en uitgebreid; hiermee kunt u de software aanpassen aan bestaande processen en componenten. 

Meer over de markeersoftware van SpeedMark

In deze tutorial leggen wij uit hoe u een basisscript kunt maken, inclusief de volgende taken: 

  • Lijn markering
  • Cirkel markering
  • Contourtekst markering
  • Rechthoek markering
  • Boog markering

Stap-voor-stap video tutorial


Stap voor stap

Stap 1: voeg tekst toe aan de flowchart

Selecteer de contourtekst markering aan de linkerkant van het scherm. Plaats dan de cursos op de flowchart en klik met de linkermuisknop om de flowchart toe te voegen. 


Stap 2: Pas “new graphic” aan

Nadat de tekst op de flowchart is geplaatst, verschijnt het scherm "new graphic." Typ nu de gewenste tekst, past u de tekstgrootte en de tekenstijl aan. Wanneer u klaar bent, selecteert u "add" en plaatst u de tekst op het veld.


Stap 3: objecteigenschappen (graphic properties)

Selecteer de tekst in grafische eigenschappen ( te vinden aan de rechterkant van het scherm) en vul de tekst met behulp van de opvulstijl in. 


Stap 4: basisvormen

Selecteer elk basiselement zoals weergegeven; klik met de linkermuisknop en sleep op de hoofdpagina om een element te maken. Eenmaal voltooid wordt elk element weergegeven in de flowchart.


Stap 5: element aanpassen

Op elk moment kan elk element uit de flowchart worden geselecteerd en worden aangepast. De getoonde voorbeeld is de "ellipse", die u kunt selecteren en waarvan de grootte en locatie naar gelang kan worden aangepast. 


Stap 6: materiaalinstelling (material parameter)

Markeer (selecteer) de tekst en alle andere basiselementen en kies vervolgens "marking" aan de linkerkant van "graphic properties". Selecteer de materiaalinstelling en wijs het gewenste materiaal toe uit de materiaalendatabase.


Stap 7: positioneer de taak

Positioneer de taak voordat u begint met lasermarkeren. De hulplaser kan worden gebruikt om de positie van het artikel te bepalen. Om te beginnen, drukt u op F9 of gebruikt u het pictogram "execute" in de menubalk. 


Stap 8: start de lasertaak

Start het lasermarkeren door op F12 te drukken of gebruikt u het pictogram "execute" in de menubalk. Zoals weergegeven, zal de regel eerst worden verwerkt, waarna de cirkel wordt gemarkeerd, gevolgd door de tekst en tenslotte de rechthoek en de boog. De flow kan worden aangepast door de volgorde van de afzonderlijke elementen te wijzigen.


Meer SpeedMark tips & tricks video´s:

Diep lasergraveren

In deze video laten wij u zien hoe u de diepe graveermodus kunt gebruiken. 

Typeplaatjes met een serienummer

In deze video laten we u zien hoe u typeplaatjes met verschillende serienummers kunt maken, gebaseerd op een BMP bestand en gebruikmakend van de serienummerfunctie.

Genereer 1D en 2D codes

Indeze video laten wij u zien hoe u heel eenvoudig 1D codes (bijvoorbeeld barcodes) en 2D codes (bijvoorbeeld datamatrix codes) kunt genereren. 

Vind uw parameters

In deze video laten wij u zien hoe u de parameters van verschillende lasermaterialen kunt vinden. 

DXF Import

In deze video laten wij u zien hoe u DXF bestanden kunt importeren en lasermarkeren.

Bekijk onze lasers in actie! Vraag nu een demo aan
Vraag nu een demo aan