SpeedMark Vision - prepoznavanje koda

Pomoću SpeedMark Vision - detekcije koda moguće je čitati i provjeriti sve uobičajene kodove (npr. Matrični kodovi podataka, QR kodovi, barkodovi itd.) pomoću Vision kamere. To ima brojne prednosti, posebno za automatiziranu obradu dijelova:

  • Jedan od scenarija je da se na nosač radnog komada primjenjuje kod s podacima o označavanju komada. SpeedMark može pročitati ovaj kôd, a zatim pokrenuti potreban program označavanja komponenti za automatsko označavanje komponenata.
  • Druga aplikacija je da je komponenta ili proizvod označen matričnim kodom podataka (npr. U medicinskoj tehnologiji (UDI označavanje)) ili automobilskoj industriji), a zatim se sadržaj čita, provjerava i - po želji - pohranjuje u datoteku dnevnika.

Više informacija o SpeedMark softveru za označavanje