Najčešće postavljena pitanja o Trotec Ruby

Sve što trebate znati o našem laserskom softveru Ruby

Ruby - nova softverska platforma

Koji su uređaji podržani?

Napokon će svi laseri Trotec biti podržani softverom Ruby. Otvorena beta verzija trenutno podržava cijelu seriju Speedy (uključujući CO2, Fiber i Flexx) od 2001. godine. Podržani asortiman proizvoda kontinuirano će rasti sa sljedećom serijom SP.

Ima li Ruby mrežne mogućnosti?

Da, sva svoja računala unutar lokalne mreže možete povezati s računalom Ruby. Stoga možete upravljati, dizajnirati, pripremiti i poslati zadatke na svoj laser s bilo kojeg računala u mreži, čak i s Mac računala. Samo pokretanje lasera potrebno je obaviti na licu mjesta.

Znači li temeljeno na mreži da Ruby radi na internetu?

Tehnologija koja se upotrebljava za softver Ruby temeljena je na mreži. Mrežna tehnologija pruža moćan okvir, ali proizvodi temeljeni na mreži ne moraju nužno raditi na mreži - oni se mogu upotrebljavati i izvan mreže.

Hoće li i Ruby funkcionirati u oblaku?

Da, Ruby će biti dostupan na mreži. Stoga više neće biti potrebna ručna instalacija softvera na vašem računalu i možete upravljati, dizajnirati, pripramiti i slati zadatke laseru s bilo kojeg mjesta i bilo kada. Internetska verzija softvera Ruby također će pružati stalna ažuriranja i automatsku izradu sigurnosnih kopija važnih podataka.

Hoće li biti moguće povezati mrežnu trgovinu sa softverom Ruby?

Da, moći će se upotrebljavati otvoreno programsko sučelje softvera Ruby - Ruby API - za povezivanje sustava treće strane poput vaše mrežne trgovine da bi se smanjilo vrijeme stvaranja zadatka.

Kako raditi sa softverom Ruby

Sigurnosno upozorenje s uporabom na daljinu

Da biste izbjegli sigurnosne poruke s vašeg internetskog preglednika, instalirajte certifikat koji dolazi s e-poštom za uporabu na daljinu. Za MAC računalo: preuzmite i instalirajte certifikat na svoje Mac računalo. Da biste aktivirali certifikat na Mac računalu, dvaput kliknite na njega, uđite u odjeljak Pouzdanost i u odjeljku „Kada upotrebljavate ovaj certifikat“ odaberite „Uvijek imaj povjerenja“. Za Windows računalo: preuzmite i instalirajte certifikat u Trusted Root Certificate Authority

Kako promijeniti zadani materijal u pripremi?

Ubrzajte tijek rada i zabilježite svoje „omiljene“ materijale. Ruby će automatski dodijeliti nove zadatke s vašim zadanim materijalom. Omiljeni materijal dostupan je za odabir u bazi podataka o materijalima.

Kako kreirati efekte na materijalu?

Efekti na materijalu mogu se mijenjati i kreirati u vašoj bazi podataka o materijalima. Na popis efekata mogu se dodati novi efekti. Kada se materijalu dodijeli efekt, može se prilagoditi unaprijed definirano mapiranje sloja i parametri.

Koji su stvarni podržani formati datoteka?

*.pdf; *.svg; *.png; *.jpg; *.jpeg; *.bmp; *.tsf; *.tld; *.tlj; *.zip

Automatski uvoz datoteke

Jednostavno spremite ili povucite i ispustite svoje grafičke datoteke u mapu Ruby import. Prečac do ove mape dostupan je u aplikaciji Ruby Tray.

Prijava nije moguća - gumb za prijavu ostaje siv

  • Upotrebljavajte samo mrežne preglednike Google Chrome ili Microsoft Edge.
  • Provjerite na traci zadataka je li pokrenuta aplikacija Ruby Tray.

Prijava nije moguća - pristup odbijen

Provjerite greške prilikom upisivanja lozinke za prijavu. Upotrijebite funkciju kopiranja i lijepljenja iz e-pošte dobrodošlice.

Ne vidim sve elemente korisničkog sučelja

Provjerite je li skaliranje zaslona sustava Windows postavljeno na 100 %.
Ovisno o računalu, prema zadanim postavkama može unaprijed zadano biti preporučeno 125 % ili 150 %.

Laser ne obrađuje sve objekte

U fazi pripreme Ruby će pokazati i istaknuti sve slojeve koji će se obrađivati. Slojevi koji se neće obrađivati ​​prikazani su kao prozirni.
Na kartici materijala svi slojevi koji još nisu dodijeljeni efektu navedeni su u neraspoređenom području.
Da biste dodijelili nemapirane slojeve, kliknite na pločicu u boji i odaberite željeni efekt.

Ruby i JobControl®

Hoće li Ruby postupno ukinuti JobControl® i ako da, koliko brzo?

JobControl® jest i dalje će biti funkcionalan s vašim laserima, a podržava ga Trotec. Nadogradnja na softver Ruby je na dobrovoljnoj bazi. Sveukupno, tehnološka osnova za budući razvoj bit će Ruby, jer omogućuje funkcionalnosti koje u prošlosti nisu bile moguće. Iz današnje perspektive planiramo „zamrznuti“ JobControl® od sredine 2022. godine.

Neke značajke koje znamo iz softvera JobControl® još nisu u softveru Ruby poput rotacije, visiona ili ETC-a (Izračun procijenjenog vremena trajanja zadataka). Kada će ove značajke biti dostupne u softveru Ruby?

Navedene postojeće značajke iz softvera JobsControl® bit će implementirane tijekom sljedeće godine. Putokaz za razvoj softvera Ruby pruža više uvida: Roadmap

Isprobajte naše lasere u akciji! Zahtijevaj demo odmah
Zahtijevaj demo odmah