plant signs laser cut

Indetifikacijski
znakovi za biljke

Korak po korak vodič

Cut and engrave custom gardening signs with your Trotec laser and label herbs, fruits, vegetables with them.
Check out these three variations: garden gnome, clear or retro design.


Priprema

Potrebni materijal

  • 10 mm akril ili
  • 4 mm šareni akril (po želji, npr. Perspex®)

Korišteni Trotec laser

  • Speedy 400
  • 80 vata
  • 2.5 inč leća

Savjet:

  • stol za rezanje

Korak po korak

1. korak:

Uvezite PDF datoteku u Corel Draw i odaberite željenu grafiku (pogledajte kartice ispod radnog područja u Corel Draw).   Datoteka sadrži sljedeću grafiku:

  • vrtni gnom (optimiziran za prozirne akrile)
  • retro dizajn
  • čisti dizajn

2. korak: prilagoditi grafiku

Pomoću tekstnog alata uredite naziv biljke, začina ili bilja i grafiku pošaljite laseru.


3. korak: postavke lasera

Ispod se nalaze postavke lasera koje smo koristili sa Speedy 400 (80 vata sa 2,5 inčnom lećom). Ovisno o snazi ​​lasera i korištenom materijalu, parametri mogu varirati u vrijednosti.

Korišteni parametri za 10 mm akrila:

Graviranje: Snaga: 70% - Brzina: 100% - Frekvencija: Auto - Air Assist: uključen
Rezanje: Snaga: 100% - Brzina: 0.1% - Frekvencija: 20,000 Hz - Air Assist: uključen - Z-Offset: -1.50mm

Upotrijebljeni parametri za 4mm akrila:

Graviranje: Snaga: 35% - Brzina: 10% - Frekvencija: Auto - Air Assist: uključen
Rezanje: Snaga: 30% - Brzina: 0.1% - Frekvencija: 8,500 Hz - Air Assist: uključen

Savjet - Stol za rezanje:

Korištenje akrilnog stola za rezanje spriječit će odbljeske zrake na stražnjoj strani materijala. Štoviše, pri rezanju akrila posebno je važno izdvojiti nastale plinove kako ne bi došlo do plamena i kristalno čistih rubova.


Isprobajte naše lasere u akciji! Zahtijevaj demo odmah
Zahtijevaj demo odmah