Oplyst indre

Request a demo

Trotec laserarbejdsstationernes LED-oplyste indre gør det lettere for dig at placere komponenter korrekt og indstille fokus inden mærkningsjobbet. Den kan slukkes udenpå maskinen.