Gennemgang

Request a demo

Selvom om de fleste dele er små og lette at håndtere, kan der måske fra tid til anden være store og uhåndterlige dele. Hvis dette forekommer i dit firma, så vælg et gennemgangsmodul til din arbejdsstation. Det gør maskinen til laserklasse 4 for det pågældende job, men giver dig mere fleksibilitet.

gennemgangsmodulet fås til ProMarker 300 og SpeedMarker 300.