Fokus-modi til præcis lasergravering og -skæring

Den korrekte indstilling af fokus - som betyder den korrekte afstand mellem laserhovedet og materialet, som skal graveres - er afgørende for at de bedste resultater opnås. Trotec tilbyder forskellige fokus-modi:

Sonar Technology

Sonar TechnologyTM muliggør den højeste grad af nøjagtighed ved fokusering på enhver position af arbejdsbordet. Det er ikke nødvendigt at bruge fokuseringsværktøj. Med et enkelt tryk på Z-positioneringstasterne registrerer en ultralydsbaseret sensor på laserhovedet dit arbejdsemnes overflade. Brændpunktet beregnes automatisk  og Z-aksen bevæger til den relevante position.
Da Sonar TechnologyTM er let og fleksibelt at bruge, er det et meget effektiv fokus-modus. Afventende patent.


Lysbarriere-fokus

Dette fokus-modus er baseret på sensorer (lysbarriere) installeret i kabinettet. Bearbejdningsbordet begynder automatisk at bevæge sig opad, så snart dette fokus-modus er slået til på lasersystemets tastatur. Bordets bevægelse opad stopper, så snart materialet som du har indsat, har passeret lysbarriererne. Det korrekte fokus er blevet beregnet og du kan starte laserprocessen.

Lysbarriere-fokus er ideel til flade, uigennemsigtige materialer med ukendt materialetykkelse.


Softwarefokus

Det optimale fokus beregnes i JobControl-softwaren. I softwaren indtaster du materialetykkelsen og linsen, som anvendes. Med tovejs-forbindelsen ved computeren altid præcist i hvilken højde arbejdsbordet er placeret. Med udgangspunkt i de oplysninger du har givet softwaren, bevæger bordet sig til den korrekte position med et enkelt tryk på knappen  

Dette modus er ideelt til bearbejdning af materialer, hvor materialets tykkelse er kendt (f.eks. akryl i 6 mm).


Fokus-værktøj

Hvert fokus-værktøj er for-indstillet til den tilsvarende linses brændvidde og har en tilsvarende farvekode. Operatøren hænger fokus-værktøjet på laserhovedet, og flytter så arbejdsbordet manuelt indtil overfladen på arbejdsemnet, som skal graveres, berører forkus-værktøjet. Nu er det rigtige fokuspunkt indstillet. Dette fokus-modus er hurtigt og fleksibelt.
Denne metode er særlig velegnet, når du arbejder meget med forskellige materialer, hvis materialets tykkelse er ukendt eller ikke kan måles og til cylindriske objekter.