--------------------------

How to extend the life
of your exhaust system

The three most important things to monitor

There are only three things that you need to pay attention to in order to take optimal care of your exhaust system:

  • Check the filter mat
  • Monitor filter saturation
  • Use a prefilter mat

Kontrol af filtermåtte

Kontroller filtermåtten regelmæssigt, og udskift den om nødvendigt. Detaljer om optimale intervaller og placering af filtermåtten kan findes i betjeningsvejledningen.

VIGTIGT: Før du åbner udstødningssystemet, skal du sørge for at slukke for det og koble det fra laseren!

Overvåg filterets mætning

Afhængigt af den anvendte udstødningsmodel viser dit Atmos-udstødningssystem værdien Filter enten på udstødningens display (Atmos Nano, Atmos Cube), eller du får filterstatus direkte i Ruby®, uanset hvor udstødningen (Atmos Pure) er placeret.

Bare rolig, ved 10 % filtermætning har du det samme sug som ved 90 %. Systemet regulerer automatisk dette. Ikke desto mindre skal filteret udskiftes, når det er "fuldt".

Brug en forfiltermåtte

En forfiltermåtte kan forlænge levetiden på Atmos' finfilterkasse betydeligt. Når måtten er sat ind i den øverste ramme, filtrerer den groft støv og smudspartikler fra, og kun det fine støv kommer ind i Atmos' finfilterkasse.

Få personlig support fra vores lasereksperter.
Teknisk support
Stolt medlem af troGROUP Logo